•  
    •  

     Forum za adaptaciju na klimatske promene u Jugoistočnoj Evropi (SEEFCCA)
     objavljuje

                                             KONKURS

     za video poruke koje su povezane sa klimatskim promenama i adaptacijom na klimatske promene u regionu Jugoistočne Evrope. Osnovni cilj konkursa je prenošenje poruke:

                              "Klima se promenila. A ti?"

      

     Konkurs ima regionalni karakter. Zemlje za koje važi poziv su: Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija.

     Najboljih 5 poruka će biti korišćene za izradu regionalnog SEEFCCA TV spota. Najbolja poruka će biti nagrađena foto-aparatom Canon Powershot A3200.

     Ostale izabrane video poruke će biti prikazane i promovisane kroz SEEFCCA web kanale (internet prezentacija, YouTube, facebook).

      

     Teme

     Video mora da bude namenjen jednoj od sledećih oblasti:

     • Voda i klimatske promene
     • Energija i klimatske promene
     • Biodiverzitet i klimatske promene
     • Zdravlje, smanjenje rizika od katastrofa i klimatske promene


      

     PRAVILNIK UČEŠĆA NA KONKURSU

      

     Ko može da učestvuje?

     Poziv je otvoren za sve potencijalne učesnike bez ograničenja u uzrastu.

     Očekujemo i ohrabrujemo učešće učenika i studenata, nezavisno ili kroz školske projekte, kao i sve građane zainteresovane za ovaj vid aktivizma.

      

     Broj filmova i trajanje

     Maksimalan broj filmova koje može da pošalje jedan autor je 5 (pet).

     Pojedinačna dužina poruke ne sme da prelazi 30 (trideset) sekundi.

      

     Tehnika

     Poziv je namenjen opštoj populaciji, tako da tehnika sa kojom se učestvuje mora biti u potpunosti amaterska.

     To znači da očekujemo filmove snimljene:

     • mobilnim telefonima;
     • digitalnim foto-aparatima;
     • digitalnim video kamerama.
     •  

     Prijave se primaju do 16. novembra 2012.

      

     Učesnici moraju da pošalju:


     1.            Prijavu za konkurs (sva dokumenta mogu se preuzeti sa: www.seeclimateforum.org)
     2.            Elektronskim putem, preko internet portala za slanje dokumentat do 2 GB - www.wetransfer.com
                    Video poruku i film OBAVEZNO poslati na e-mail: posalji.poruku@seeclimateforum.org

      

     Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

     • Video poruke pristigle na konkurs će ostati u SEEFCCA arhivi;
     • Organizatori zadržavaju pravo upotrebe poruka za promociju SEEFCCA. Neke od poruka će biti prikazane kroz SEEFCCA internet kanal i neće biti posebno nagrađene;
     • Organizatori se obavezuju da video poruke neće koristiti za komercijalnu upotrebu;
     • Za upotebu poruka, organizatori neće isplaćivati naknade autorima.

      

     Učestvovanjem na konkursu prihvatate Pravilnik konkursa.

     Pobednici će biti obavešteni do 25. novembra 2012., i spisak pobednika će biti objavljen na internet prezentaciji www.seeclimateforum.org.

      

     Odobrenja:

      

     • Slažem se da se ovaj video može koristiti u svrhe promovisanja tema vezanih za rad SEEFCCA.
     • Posebno se slažem da video materijali mogu biti javno dostupni na internet sajtu i drugim kanalima koje koristi SEEFCCA (sajt, YouTube, Facebook...).
     • Ako moj video pobedi, slažem se da se može koristiti u spotu za podizanje nivoa svesti, koji se može prikazivati javno na TV stanicama, sajtovima itd.
     • Svestan sam da ne postoje druge provizije i nagrade za autora osim onih objavljenih u poziv dostupnom na sajtu www.seeclimateforum.org.
     • Svestan sam da se mogu prihvatiti samo potpune prijave sa odgovarajućim video materijalom koji odgovara cilju poziva.
     • Tvrdim da je video originalan rad koji sam ja stvorio / koji je stvorio moj tim i da on ne narušava autorska prava drugih autora.
     • Svestan sam da prihvatam sve gore navedene tačke kada podnosim prijavu bez potrebe za dodatnim potpisima.
     • Svestan sam da je maloletnicima potrebna saglasnost roditelja da bi učestvovali u takmičenju i da moraju da daju dokaz o tome, ukoliko se on od njih zatraži.
    •  
    •  
    • eCalendar

     • 29
      Aug '16
      A new and innovative concept of providing funding before a disaster happens Instead of waiting until a disaster happens before providing aid, forecast-based financing allows humanitarian organisations to prepare proactively for a possible disaster based on a particular forecast, thus hopefully ...
     • 17
      Apr '13
      Sarajevo, Bosnia and Herzegovina   The meeting will discuss developments on national level (network activities, prospects and funding options), agree upon a regional coordination structure and the division of tasks, develop a joint regional project application to be submitted for ...
     • 26
      Nov '12
      The project team of the South East European Forum on Climate Change Adaptation had a meeting in Belgrade on 26 - 28 November 2012. The first working day was dedicated to improving the communication skills of the participants, with the trainer Ms Marija Grujic. Ms Grujic presented the basics of ...
    • EU Google calender
    •  
    •  
    • Newsletter

    • Our electronic newsletter appears quarterly, providing current information on the SEE Forum on CCA. Should you wish to subscribe to the newsletter, please complete the form below and click on the subscribe button.
    •  
     
  •