•  
    • Forum Jugoistočne Evrope o adaptaciji na klimatske promjene (SEEFCCA)

     oglašava

                         POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

     u formi video poruka koje se odnose na pitanja klimatskih promjena i adaptacija na klimatske promjene u regionu Jugoistočne Evrope sa ciljem prenošenja poruke:

                         "Klima se promijenila. Jeste li i Vi?"

      

     Takmičenje ima regionalni karakter, a prvo učešća imaju isključivo radovi iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.  Prvih pet odabranih radova će biti upotrijebljeni za potrebe izrade regionalnog TV spota, a najbolji među njima će biti nagrađen kamerom Canon Powershot A3200.

     Odabrani radovi biće predstavljeni i promovisani na našim web kanalima (website, YouTube channel, facebook).

      

     Teme

     Dostavljeni radovi treba da obrade neku od ponuđenih tema:

     • Voda i klimatske promjene
     • Energija i klimatske promjene
     • Biodiverzitet i klimatske promjene
     • Zdravlje, smanjivanje rizika od nesreća i klimatske promjene


     USLOVI ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

      

     Ko može učestvovati?

     Poziv je otvoren za sve potencijalne učesnike bez ograničenja. Ohrabrujemo i očekujemo učešće studenata, individualno ili kroz školske projekte, kao i svih građana zainteresovanih za ovu vrstu angažovanja.

      

     Dužina i broj video poruka.

     Maksimalni broj dostavljenih video poruka po autoru je pet (5).

     Individualna dužina svake video poruke ne može biti veća od trideset (30) sekundi.

      

     Smjernice za  izradu video poruka:

     Poziv je upućen opštoj javnosti, a tehnike upotrijebljene za izradu video poruka moraju biti amaterskog karaktera. Radovi mogu biti urađeni:

     • mobilnim telefonima;
     • digitalnim fotoaparatima;
     • digitalnim video kamerama.

      

     Rok za dostavljanje radova je 16. novembar 2012.

      

     Tokom dostavljanja radova moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

     1. Popunjena prijava (sva dokumenta su dostupna na web adresi www.seeclimateforum.org)

     2. Radovi se dostavljaju elektronskim putem, putem internet portala za dokumenta veličine  do 2 GB-www.wetransfer.com

     Rad i prijava moraju biti dostavljeni zajedno na e-mail: posalji.poruku@seeclimateforum.org

      

     Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

     • Radovi koji budu dostavljeni ostaće u posjedu arhive SEEFCCA;
     • Organizator zadržava pravo da dostavljene radove koristi za potrebe promocije SEEFCCA. Dodatno odabrani filmovi biće postavljeni na našim web kanalima (YouTube, facebook, website) bez dodjele dodatnih nagrada.
     • Organizator potvrđuje da dostavljeni radovi neće biti korišteni u komercijalne svrhe;
     • Za korištenje odabranih radova neće se plaćati nadoknada.

      

     Učešćem u ovom pozivu prihvatate sve njegove uslove.

     Imena pobjednika ovog poziva biće objavljena do 25. novembra 2012. na website-u SEEFCCA www.climateforum.org.

      

     Odobrenja:

      

     • Slažem se da se ovaj video može koristiti u svrhe promovisanja tema vezanih za rad SEEFCCA.
     • Posebno se slažem da video materijali mogu biti javno dostupni na internet sajtu i drugim kanalima koje koristi SEEFCCA (sajt, YouTube, Facebook...).
     • Ako moj video pobedi, slažem se da se može koristiti u spotu za podizanje nivoa svesti, koji se može prikazivati javno na TV stanicama, sajtovima itd.
     • Svaetan sam da ne postoje druge provizije i nagrade za autora osim onih objavljenih u poziv dostupnom na sajtu www.seeclimateforum.org.
     • Svestan sam da se mogu prihvatiti samo potpune prijave sa odgovarajućim video materijalom koji odgovara cilju poziva.
     • Tvrdim da je video originalan rad koji sam ja stvorio / koji je stvorio moj tim i da on ne narušava autorska prava drugih autora.
     • Svestan sam da prihvatam sve gore navedene tačke kada podnosim prijavu bez potrebe za dodatnim potpisima.
     • Svestan sam da je maloletnicima potrebna saglasnost roditelja da bi učestvovali u takmičenju i da moraju da daju dokaz o tome, ukoliko se on od njih zatraži.
    •  
    •  
    • eCalendar

     • 29
      Aug '16
      A new and innovative concept of providing funding before a disaster happens Instead of waiting until a disaster happens before providing aid, forecast-based financing allows humanitarian organisations to prepare proactively for a possible disaster based on a particular forecast, thus hopefully ...
     • 17
      Apr '13
      Sarajevo, Bosnia and Herzegovina   The meeting will discuss developments on national level (network activities, prospects and funding options), agree upon a regional coordination structure and the division of tasks, develop a joint regional project application to be submitted for ...
     • 26
      Nov '12
      The project team of the South East European Forum on Climate Change Adaptation had a meeting in Belgrade on 26 - 28 November 2012. The first working day was dedicated to improving the communication skills of the participants, with the trainer Ms Marija Grujic. Ms Grujic presented the basics of ...
    • EU Google calender
    •  
    •  
    • Newsletter

    • Our electronic newsletter appears quarterly, providing current information on the SEE Forum on CCA. Should you wish to subscribe to the newsletter, please complete the form below and click on the subscribe button.
    •  
     
  •